مطالب توسط سیدمحمدحسین علوی

ENTJ

  مهمترین صفات گروه ENTJ رئیس/ تمایل به رهبری/ ژنرال/ اجرا کنند / مصمم/ قاطع/ استراتژیست/ منطقی/ متفکر منظم/ مطمئن به خود/ تحلیلگر/ سختکوش/ رک و صریح/ آینده نگر/ کارآمد/ با کفایت پرشور و اشتیاق کنجکاو/ هدایتگر/ اجتماعی/ پوست کلفت/ بی احساس/ اهل رقابت/ هدف گرا/ هدفمند/ نتیجه گرا/ عاقل/ روشنفکر/ جاه طلب/ مطمئن/ صریح بروز […]

ENFJ

 مهمترین صفات گروه ENFJ خلق و خوی ملایم/ صبور/ مربی/ مهربان/ خونگرم/ همدل/ عاطفی/ احساساتی مسؤولیت پذیر/ فداکار از خود گذشته/ دگر محور/ منظم/ کمال گرا/ وفادار/  مثبت نگر/ درون نگر/ مردم دار/ نوع دوست/ حمایتگر/ مشوق دلگرم کننده/ اهل نظریه و تئوری/غیر عملگرا / پرشور و اشتیاق مطمئن/ صریح/ بروز دهنده احساسات و هیجانات […]

ESFJ

 مهمترین صفات گروه ESFJ وفادار/ اجتماعی/ خوش‌قلب و مهربان/ متعهد و حمایتگر/ سنتی/ قانون‌مدار/ خونگرم/ منظم/ صمیمی و مهمان‌نواز/ وقت‌شناس بخشنده و سخاوتمند/ فداکار و ازخود گذشته/ سخت‌کوش/ مسئولیت‌پذیر/ خوش‌قول  واقع‌بین/ باوجدان/ رابطه‌گرا ویژگی‌های عمومی گروه ESFJ این گروه زندگی نسبتاً شلوغی دارند و میزبانان خوبی هستند. آنها آماده کمک به دیگران، اهل معاشرت و […]

ESTJ

مهمترین صفات گروه ESTJ عملگرا/ واقع بین/ مصمم/ قاطع/ مسؤولیت پذیر/ سختکوش/ خوش قول/ وقت شناس/ منظم اجتماعی/ منطقی/ سنتی/ رهبر/ وفادار/ معقول/ واقع بین/ مطمئن/ صریح/ منتقد/ هدفمند نتیجه گرا/ کارآم/د با کفایت/ قابل اعتماد/ فداکار/ از خود گذشته/ متعهد/ پرحرف/ هدایتگر سخت گی/ر ثابت قدم/ جزئی‌نگر ویژگی‌های عمومی گروه ESTJ ESTJها در انجام […]

ENTP

مهمترین صفات گروه ENTP خلاق و مبتکر/ مخترع/ دارای تخیل قوی/ منطقی و نتیجه گرا / پر از انرژی و هیجان/ صریح و بی‌پرده در گفتار / آینده نگر و هدفمند/ مطمئن و با انگیزه/ انعطاف پذیر/ همیشه آماده/ کارآفرین و کارآمد / اجتماعی/ خوش بیان / تیزبین و کنجکاو/ منصف/ عاقل و روشنفکر/ شجاع […]

ENFP

 مهمترین صفات گروه ENFP خلاق/ خونگرم/ با انگیزه/ با نشاط/ انعطاف پذیر/ دارای قوه تخیل قوی/ سازگار/ وکیل/ مشاور مصلح/ اجتماعی/ پرشور و اشتیاق/ احساساتی/ خوشبین/ خوشرو/ خوش صحبت/ اجتماعی/ خوش مشرب/ مردم دار/ همدل/ کنجکاو/ کاردان/ مشتاق/ مطمئن/ صریح/ مستقل/ ارزش گرا درون نگر/ آینده نگر/ علاقمند به پیشرفت/ دیگران/ مثبت‌نگر/ کمال‌گرا/ رهبر/ کاریزماتیک […]