• همه چیز در « تجربه » خلاصه نمی‌شود
  • مدیران موفق ...
  • معایب کار تیمی،پدیده‌ای که کمتر به آن توجه میشود.