بایگانی‌ها ارزشمندی،اعتمادبه‌نفس، هدف - مدیر کسب و کار