مدیر کسب‌وکار خود باشید - مدیر کسب و کار

مدیر کسب‌وکار خود باشید

جدیدترین مقالات

منتظر ایجاد انگیزه نباشید. ( یک تغییر باور و دو تکنیک برای زمانی که انگیزه ندارید)

منتظر ایجاد انگیزه نباشید. ( یک تغییر باور و دو تکنیک برای زمانی که انگیزه ندارید)

هر کاری برای ایجاد انگیزه می‌کنید اما ظاهراً از انگیزه خبری نیست. برای خود هدف مشخص می‌کنید، برنامه ریزی هم کرده‌اید،  مثبت اندیشی و … تمام حرفه... بیشتر بدانید

کتاب‌های کسب و کار

کتاب‌های بهبود فردی