سیستم چیست؟

سیستم به مجموعه‌‌ای از مؤلفه‌ها می‌گویند که در کنار هم هدف (نتیجه) مشترکی‌ را دنبال می‌کنند. به‌عنوان مثال اتومبیل یک سیستم‌ است که نتیجه آن حرکت است. هر سیستم ممکن است خود از زیر سیستم‌های دیگری تشکیل شده باشد که هر زیر سیستم نیز ممکن است خود یک سیستم باشد. در مثال اتومبیل، می‌‌توان از سیستم سوخت‌رسانی، سیستم برق، سیستم گرمایشی و… به‌عنوان زیرسیستم‌های اتومبیل نام برد.

مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک سیستم‌ها

  • هر سیستم یک ورودی (منبع تغذیه) دارد. (که در اتومبیل ورودی سیستم بنزین است)
  • در هر سیستم یک سری فرآیند صورت می‌گیرد. (که در اتومبیل این فرآیند، تبدیل انرژی‌های مختلف است.)
  • هر سیستم یک خروجی یا هدف دارد (که در اتومبیل خروجی آن حرکت است.)
  • قابل کنترل توسط یک اپراتور باشد. (راننده، اپراتورِ سیستم اتومبیل است.)
  • در هر سیستم کارها طبق برنامه کاملاً مشخص پیش می‌رود.( هر بار روش کار عوض نمی‌شود.)
  • قابل انتقال است و می‌توان ‌آن را واگذار کرد. (ما اتومبیل را می‌خریم و یا می‌فروشیم.)
  • هر سیستم شاخص‌هایی دارد که با آن می‌توان عملکرد آن‌ را ارزیابی کرد (کیلومتر شمار – آمپر روغن – سرعت و ….)
  • هر سیستم یک طول عمر مفید دارد و بعد از آن از بین می‌رود. ( همانطوری که برخی اتومبیل‌ها دیگر تولید نمی‌شوند.)
  • ….

سیستم کسب‌وکار چیست؟

یک سیستم کسب‌وکار سالم نیز باید تمام ویژگی‌های لازم را داشته باشد از جمله سه ویژگی اول که از ملزومات یک سیستم است. ورودی‌های یک سیستم کسب‌وکار عبارتنداز:

1- افراد                            2 – اسنــاد                             3 – ابــــزار

فرآیندی که یکی در یک سیستم کسب‌وکار صورت می‌گیرد که خروجی آن سود خواهد بود.

طبق تعریف سیستم کسب‌وکار باید طی یک سری از فرآیندها برای ما سود تولید کند.

سیستم‌سازی در کسب‌وکار

%D